Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Te gast bij de ander. Op bezoek bij de Oud-Katholieke kerk

Uitnodiging

Op zaterdagavond 5 november heet de Oud-Katholieke Kerk Nijmegen u van harte welkom bij haar viering en de ontmoeting met haar gemeenteleden. Dit in het kader van het project “Te Gast bij de ander” van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen.

De viering begint om 19.30 uur. Daarna zullen pastoor Klaas Jan Homan, deservitor en Alwin Meisters een korte inleiding geven over wat de Oud- Katholieke Kerk is en wat de Kerngroep St. Stephanus Nijmegen. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en daarover met elkaar in gesprek te komen.

De bijeenkomst wordt ca. 21 uur afgesloten. Vanwege de beperkte ruimte is vooraanmelding aanbevolen. Graag daarvoor een mail naar info@rlrnijmegen.nl.

De viering vindt plaats in de zijkapel van de St. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang Groenewoudseweg.


(Geplaatst: 2011-10-17)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010