Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

RK Parochie Maria ten Hemelopneming

Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Kerklocaties

H. Antonius van Padua
Sint Antoniusplein
6566 DD Millingen aan de Rijn
H. Laurentius
Duffeltdijk 21
6579 JD Kekerdom
H. Hubertus
Kerkdijk 26
6576 CE Ooij
St. Remigius
Kerkplein 2
6578 AN Leuth
H. Bartholomeüs
Kerkberg 3
6573 DD Beek-Ubbergen