Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Werkterreinen

Samenwerking tussen de christelijke kerken en kerkleden bestaat op verschillende gebieden: pastoraat, diaconie, liturgie, theologische reflectie en de ‘dialoog van het leven’. De Raad van Kerken heeft hierbij vaak een aanvullende rol.

Oecumenisch pastoraat

Dit heeft plaats in geloofsgemeenschappen, in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, gevangenissen, op straat en in de daklozenopvang. De Raad verzorgt zelf geen pastoraat maar bevordert oecumenische initiatieven.

Diaconie

Diaconie vindt plaats in de afzonderlijke geloofsgemeenschappen ten dienste van mensen van alle gezindten en gezamenlijk onder vluchtelingen, daklozen, de voedselbank en informeel als burenhulp. In de diaconie wordt ook samengewerkt met bondgenoten buiten de kerken. De Raad neemt zelf geen initiatieven maar is een plaats van overleg.

Liturgie

wordt allereerst gevierd binnen de afzonderlijke geloofsgemeenschappen, op zondag en door de week. Bij doop, huwelijk en uitvaart krijgen de vieringen al gauw een oecumenisch karakter.

Oecumenische vieringen worden van verschillende kanten aangeboden: in instellingen en tehuizen, initiatieven in de verschillende wijken in de Gebedsweek voor de Eenheid, de Taizéviering in Groesbeek, oecumenische vieringen in de Studentenkerk, de Ontmoetingskerk en de St. Stevenskerk (Stadskerk Nijmegen).

Via de Raad van Kerken zijn de geloofsgemeenschappen betrokken bij de diverse stedelijke vieringen, zoals het wekelijkse vrijdagmiddaggebed in de St. Stevenskerk, de jaarlijkse herdenking van het bombardement op 22 februari en de herdenking op 4 mei.

Samen met de Raad voor Levensbeschouwing en Religie organiseert de Raad van Kerken interreligieuze vieringen.

Theologische reflectie

De Raad denkt na over de rol van de christelijke kerken in de samenleving en spitst de reflectie toe op de rol van de kerken in Nijmegen en omgeving. Zij organiseert daartoe studiebijeenkomsten, onder meer in samenwerking met de Radbouduniversiteit.

Er zijn diverse groeperingen in de stad wier theologische reflectie raakt aan de onderwerpen waar de Raad mee bezig wil zijn. Voorbeelden zijn het Albertinumgenootschap, het Titus Brandsma Memorial en het Soeterbeeckprogramma.

De dialoog van het leven

De dagelijkse praktijk waarin mensen van verschillende religieuze tradities met elkaar in gesprek raken en praktisch handelen. Dit gebeurt op veel plaatsen in de stad en mensen bevorderen zo, soms ongemerkt en onbewust, onderlinge communicatie, begrip, waarheid, waarachtigheid en rechtvaardigheid.

Bij gelegenheid sluit de Raad zich aan bij activiteiten rond historische jubilea of actuele gebeurtenissen waaraan in de stad Nijmegen en omgeving aandacht wordt geschonken.

Publiciteit en aanwezigheid in de media is een zorg voor de kerken afzonderlijk en gezamenlijk. Ook op dit gebied wil de Raad actief zijn, onder meer via deze website.