Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

DoRe Kerk Kerkgebouw
Prof. Regoutstraat 23
6524 RZ Nijmegen
Predikant: ds. Hans Noordeman
Inl.: Dr. G. de Man, Prof. Schlichtingstraat 5, 6524 NM Nijmegen, 024-3230035
www.dorenijmegen.nl
Diensten: zo: 10.30 uur, uitgezonderd eerste zondag van de maand, tenzij deze samenvalt met een kerkelijke feestdag