Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Archief

Het archief van de Raad van Kerken en het archief van Studiefonds Burghardt van den Bergh zijn ontsloten door het Regionaal Archief Nijmegen. De stukken uit de archieven – voor zover openbaar – zijn te raadplegen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen.

Zowel van de Raad van Kerken als van het Studiefonds is ook een korte beschrijving geplaatst op de website van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

De volgende documenten zijn direct te downloaden.

Vredesverklaring
Vredesverklaring van Islamitische, Christelijke, Joodse en Alevitische gemeenschappen in Nijmegen, uitgegeven op 18 december 2014

Jaarverslag 2012
Het jaarverslag van de Raad van Kerken Nijmegen en Omgeving over het jaar 2012.

Terugblik Vredesfeest Nijmegen 2012
Voor de tweede maal organiseerde de Raad voor Levensbeschouwing en Religie, nu samen met de Raad van Kerken, een Vredesfeest; dit jaar met als thema ‘Vrede met de Aarde’.

Eindverslag Vredesweek Nijmegen 2012
‘We moeten met zijn allen actief worden’. Als de opening van de Nijmeegse Vredesweek in één zin samengevat zou kunnen worden, dan zou het deze titel wel zijn.

Jaarverslag 2011
Het jaarverslag van de Raad van Kerken Nijmegen en Omgeving over het jaar 2011.

God in Nijmegen - Workshop Paul Oosterhoff
Verslag van de workshop door Paul Oosterhoff.

God in Nijmegen - Workshop Hans Siemerink
Verslag van de workshop door Hans Siemerink.

Verslag studiedag God in Nijmegen, toen, nu en dan
Verslag van de studiedag die georganiseerd werd door de Raad (zie de aankondiging).

Verslag workshop God toen, nu en dan
Verslag van een workshop tijdens de studiedag die georganiseerd werd door de Raad (zie de aankondiging).

Jaarverslag 2010
Het jaarverslag van de Raad van Kerken Nijmegen en Omgeving over het jaar 2010.