Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

Kerk van de Nazarener

Kerk van de Nazarener
De Gildekamp 6002
Nijmegen
nijmegen@nazarener.nl
Voorganger: Jaap Maris
Jongerenwerker: Hadassa Stehouwer (vanaf 1 september 2018)
Diensten: elke zondag om 10:30 uur
Tijdens de dienst is er crêche en zondagsschool, en tweewekelijks een tienerdienst

lokaal: www.kvdn-nijmegen.nl
landelijk: www.nazarener.nl
Internationaal: www.nazarene.org