Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Contact

Raad van Kerken Nijmegen e.o.
Zwanenveld 91-23
6538 SH Nijmegen
info@raadvankerkennijmegen.nl

Of gebruik dit formulier:

Naam*
E-mail*

Bankrekening: NL76 INGB 0003 1594 94, t.n.v. Raad van Kerken Nijmegen