Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Contact

Raad van Kerken Nijmegen e.o.
Zwanenveld 91-23
6538 SH Nijmegen
info@raadvankerkennijmegen.nl

Bericht:

Naam
E-mail

Bankrekening: NL76 INGB 0003 1594 94, t.n.v. Raad van Kerken Nijmegen