Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Wie zijn wij?

De Raad van Kerken van Nijmegen en Omgeving is een netwerk van christelijke geloofsgemeenschappen in Nijmegen en omgeving op grond van wat hen bindt: de overtuiging dat de eer van God alleen gevonden kan worden in de levende mens (Irenaeus van Lyon, 2e eeuw).

Deze geloofsgemeenschappen weten zich – individueel en samen – ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus. In en door het netwerk wil de Raad zichtbaar maken wat de geloofsgemeenschappen, individueel en samen, te bieden hebben aan spiritualiteit en bezieling in en voor onze samenleving.

De Raad organiseert en ondersteunt activiteiten, die tot doel hebben:

  • het bevorderen van de verbondenheid tussen christelijke geloofsgemeenschappen
  • het laten groeien van het contact tussen de geloofsgemeenschappen en de stad Nijmegen en omgeving op het gebied van zingeving
  • dienstbaar te zijn aan rechtvaardige verhoudingen tussen mensen, met name waar mensen onrecht wordt aangedaan

Om deze doelen te bereiken organiseert de Raad overleg voor leden en activiteiten die open staan voor ieder.

De Raad van Kerken Nijmegen onderhoudt goed contact met de Raad voor Levensbeschouwing en Religie.

Archieven

Het archief van de Raad van Kerken en het archief van Studiefonds Burghardt van den Bergh zijn ontsloten door het Regionaal Archief Nijmegen. De stukken uit de archieven – voor zover openbaar – zijn te raadplegen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen.

Zowel van de Raad van Kerken als van het Studiefonds is ook een korte beschrijving geplaatst op de website van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.