Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

Russisch-orthodoxe kerk

Parochie van de Heilige Tichon van Moskou en geheel Rusland
Adres diensten: Byzantijnse kapel
Dobbelmannweg 3
Nijmegen
Priester: Aartspriester Vader Sergi Merks, 023-5325355
Diaken: Vladimir Timmer: 06-30692745
Diensten: Iedere tweede, vierde en vijfde zondag van de maand om 10.30 uur
Contactadres: Jos Gemmekeweg 13, 2104 TM Heemstede, 023-5325355
sergimerks@hetnet.nl
www.orthodox-nijmegen.nl