Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

Russisch-orthodoxe kerk

Parochie van de Heilige Tichon
Adres diensten: Byzantijnse kapel
Dobbelmannweg 3
Nijmegen
Priester: Aartspriester Vader Sergi Merks, 023-5325355
Diaken: Vader Johannes Veldmeijer, 020-6861188
Diaken: Vladimir Timmer: 06-30692745
Diensten: Iedere tweede, vierde en vijfde zondag van de maand om 10.30 uur
Contactadres: Van Oldenbarneveltstraat 10, 6512 AW Nijmegen, 024-3602250
damengerard@upcmail.nl
www.orthodox-nijmegen.nl