Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

Overige kerken

Stevenskerk Stevenskerk
St.-Stevenskerkhof 62, 6511 VZ, tel. 024-3604710

Stichting Stevenskerk
contact: info@stevenskerk.nl
website: www.stevenskerk.nl

Stadskerk Nijmegen
contact: info@stadskerknijmegen.nl
website: www.stadskerknijmegen.nl
kerkdiensten: elke zondag om 10 uur
Studentenkerk Oecumenische Studentenkerk Nijmegen
Radboud Universiteit
Erasmuslaan 9A
6525 GE Nijmegen
024-3619188
www.ru.nl/studentenkerk
info@studentenkerk.ru.nl

Studentenpastores:
Marieke Fernhout (studentenpredikant)
dr. Jos Geelen C.R.L. (pastoor)
John Hacking (pastoraal werker)
Nicole Schubert MA (aandachtsveld HAN)

Stichting Ontcommer & Capella Cumerana / Protestantse Gemeente Nijmegen

Engelse Koorvespers in de Stevenskerk, elke eerste zaterdag van de maand om 16 uur
website: www.capellacumerana.nl