Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

Protestantse Gemeente Nijmegen

Algemeen

pkn-logo Protestantse Gemeente Nijmegen
Postbus 31406
6503 CK Nijmegen
024-3234854
kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl
www.pkn-nijmegen.nl
Inlichtingen: Gerbrand Hoek
Van Bronckhorstdreef 31
6534 VB Nijmegen
024-3565177
scriba.pgn@kpnmail.nl

Predikanten

ds. Henk Gols, 024-3781430, henkgols@planet.nl
ds. Peter van der Vange, 024-3241596, pvandervange@gmail.com


Website van de Protestantse Kerk in Nederland: www.pkn.nl

Sectie Stad

Maranathakerk Maranathakerk
Steenbokstraat 86
6531 TH Nijmegen
Diensten: (per 4 okt 2015) zo: 9.30 uur
Secretariaat sectieraad: Herman te Kiefte, 024-3226896, scribasectiestad@gmail.com
Koster: Willem van Tilburg, 024-3554520, koster@maranathakerk-nijmegen.nl
Petruskerk Petruskerk
Schependomlaan 85
6543 XV Nijmegen
De PGN gebruikt de kerk niet meer voor de diensten op zondag.
De kerk is te huur voor huwelijken, uitvaarten, concert, expositie, etc.
Verhuur
Francine van der Heijden
tel: 024-3733339 / 06-21577826
e-mail: fvdh@dds.nl

Sectie Landwijk

Bartholomeüskerk Kleine Bartholomeüskerk
Nieuwe Holleweg 2
6191 RA Beek-Ubbergen
Diensten: Iedere 1e en 3e zondag van de maand 10.00 uur
Predikant: ds. Peter van der Vange, 024-3241596, pvandervange@online.nl
Scriba: Else Schaberg, cschaberg@kpnplanet.nl

Sectie Dukenburg/Lindenholt

Ontmoetingskerk Ontmoetingskerk
Meijhorst 70-33
6537 EP Nijmegen
024-3443956
www.ontmoetingskerk.net
Diensten: zo: 9.30 uur
Scriba: Dhr. Thomas Rijken, Aldenhof 51-06, 6537 DX Nijmegen, 024-3449207, scriba@ontmoetingskerk.net
Secretariaat ledenadministratie: geopend donderdag 14.00-15.00 uur, 024-3440576, ledenadministratie@ontmoetingskerk.net
Secretariaat overige werkzaamheden: secr-prot@ontmoetingskerk.net
Bespreking kerkruimten: Mw. J.K. Wigboldus, 024-3558985, agendabeheer@onmoetingskerk.net
Wijkkas: ING 2405737 (tnv sectiekas sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
Inleveren kopij Over & Weer: Lolle Wynia, OenW@ontmoetingskerk.net