Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

Protestantse Gemeente Nijmegen

Algemeen

pkn-logo Protestantse Gemeente Nijmegen
Postbus 31406
6503 CK Nijmegen
024-3234854
kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl
www.pkn-nijmegen.nl
Inlichtingen: Gerbrand Hoek
Van Bronckhorstdreef 31
6534 VB Nijmegen
024-3565177
scriba.pgn@kpnmail.nl

Predikant

ds. Wouter Slob
dominee@pkn-nijmegen.nl, 06-19177844

Website van de Protestantse Kerk in Nederland: www.pkn.nl

Sectie Stad

Maranathakerk Maranathakerk
Steenbokstraat 86
6531 TH Nijmegen
Diensten: (per 4 okt 2015) zo: 9.30 uur
Secretariaat sectieraad: Truus Nota-Vasmel, 024-3241364, scribasectiestad@gmail.com
Koster: Willem van Tilburg, 024-3554520, koster@maranathakerk-nijmegen.nl
Petruskerk Petruskerk
Schependomlaan 85
6543 XV Nijmegen
De PGN gebruikt de kerk niet meer voor de diensten op zondag.
De kerk is te huur voor huwelijken, uitvaarten, concert, expositie, etc.
Verhuur
Francine van der Heijden
tel: 024-3733339 / 06-21577826
e-mail: fvdh@dds.nl

Sectie Landwijk

Bartholomeüskerk Kleine Bartholomeüskerk
Nieuwe Holleweg 2
6191 RA Beek-Ubbergen
Diensten: Iedere 1e en 3e zondag van de maand 10.00 uur
Scriba: Else Schaberg, cschaberg@kpnplanet.nl

Sectie Dukenburg/Lindenholt

Ontmoetingskerk Ontmoetingskerk
Meijhorst 70-33
6537 EP Nijmegen
024-3441446 (dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur)
www.ontmoetingskerk.net
Diensten zo: 9.30 uur
Secretariaat secretariaat@ontmoetingskerk.net
Scriba van de Sectieraad scriba@ontmoetingskerk.net
Bespreken kerkruimtes via de website www.ontmoetingskerk.net (zie zaalbeheer).