Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

Oud-Katholieke Kerk

Dominicuskerk Oud-Katholieke Kerngroep St.Stephanus Nijmegen e.o.
Zijkapel Dominicuskerk (ingang Groenewoudseweg)
Prof. Molkenboerstraat 7
6524 RN Nijmegen
nijmegen.okkn.nl
Pastoor: Mevr. drs. Joke Kolkman, Adolf van Nieuwenaarlaan 3, 6824 AM Arnhem, tel. 026-4423654, e-mail: pastoor@arnhem.okkn.nl
Contactpersoon: Alwin Meisters, Tangostraat 2, 6544 SW Nijmegen, tel. 024-3749741, e-mail: okknijmegen@live.nl
Diensten: eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur. Voor thema's zie website. Ook zijn er huiskamerbijeenkomsten: informatie via de contactpersoon.

Landelijk

Logo OKK De Oud-Katholieke Kerk van Nederland
www.okkn.nl