Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

Anglicaanse kerk

Kruispuntkerk Kerkgebouw: Kruispuntkerk
Van Hogendorpstraat 126
6535 VC Nijmegen
Chaplain: Rev Jos M Strengholt (locum)
Diensten: Elke zondag om 11 uur (11.00 uur: kerkdienst, 12.00 uur koffie, lunch, 13.00 uur bijbelstudie).
Informatie: Anglican Church Arnhem Nijmegen