Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

Anglicaanse kerk

DoRe Kerk Kerkgebouw
Prof. Regoutstraat 23
6524 RZ Nijmegen
Chaplain: vacant
Diensten: Elke 1e en 3e zondag van de maand.
Informatie: RvK Arnhem