Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

PKN Heumen

Kerkgebouw: Dorpsstraat 19, 6582 AL Heumen.

Predikant: Ds. Hermen Kroesbergen
De Bies 31, 6581 RH Malden.
06 2298 9616, predikant@pknheumen.nl

Voor uitvoerige informatie zie onze website.