Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Kerkennacht 2019: ‘Is dit óók kerk?’

vr 21 jun 2019

logo Kerkennacht 2019

Op vrijdag 21 juni 2019 is er weer een Kerkennacht. Het thema luidt: ‘Is dit óók kerk?’ De Raad van Kerken Nijmegen e.o. heeft plannen om opnieuw één wandel- en twee fietspelgrimages langs vijf kerken per route te organiseren. De deelnemers kunnen zo in korte tijd en beeld krijgen van de grote diversiteit van kerken in Nijmegen.

De wandelpelgrimage zal langs een vijftal kerken in het centrum van Nijmegen voeren. De twee fietspelgrimages voeren beide langs vijf kerken in de buitenring van Nijmegen. Voor het samenstellen van de fietsroutes zal onder andere gekeken worden naar een goede verdeling tussen de verschillende denominaties en de topografische logica. De routes mogen niet te lang worden.

Zowel voor de wandel- als fietspelgrimages kunnen de deelnemers zich op 21 juni 2019 tussen 20.15 en 20.30 uur melden bij het beginpunt. Welke kerk dat is verschilt per wandel- of fietsroute. Daarna begint het programma en zal de bezochte kerk iets van haar verrassende kant laten zien. Elk kerkbezoek duurt een kwartier en wordt afgesloten met een moment van inkeer. Daarna gaat men naar de volgende kerk.

Per route kunnen op deze manier vijf kerken bezocht worden, in elke kerk duurt het bezoek ongeveer 15 minuten. Het programma eindigt omstreeks 23.00 uur. Voor iedere route zal een begeleider beschikbaar zijn die de route kent en het tijdschema een beetje in de gaten houdt.

In de komende maanden zal er af en toe een update worden geplaatst over de stand van zaken in de aanloop naar Kerkennacht 2019. Zodra de routes en de deelnemende kerken bekend zijn, zal dit hier worden gepubliceerd. We houden U op de hoogte!


(Geplaatst: 2018-12-04)

Alle berichten uit 2019

Geplaatst op
2019-02-06 Albertinumlezingen: Eindigheid
2019-02-06 Reactie op de Nashville-verklaring
2019-01-18 Herdenking bombardement 1944

Eerdere jaren

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010