Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Adventviering: Meditatie bij de O-Antifonen

za 22 dec 2012

Geachte parochianen, belangstellenden,

Logo OKK

Bij deze nodigen wij U uit voor onze extra viering op zaterdag 22 december a.s.

Deze viering staat in het teken van de zeven zogenaamde “O-antifonen”. Dit is een lied uit de 15e eeuw, dat ingaat op de Verlossing van de mens uit het Kwaad. Tijdens de viering wordt telkens een couplet van het lied gezongen, gevolgd door een korte overweging door pastoor Joke Kolkman.

Op deze manier wordt de Adventtijd passend afgesloten met een bijzondere Woord- en Communieviering met een intiem karakter. De opstelling van de kerk zal hieraan worden aangepast. Centraal staat het samen bezinnen en ons verheugen op Kerstmis.

De Oud-Katholieke kerk heeft de O-antifonen gebruikt als inspiratiebron voor de Adventtijd 2012, de opmaat naar Kerstmis. In een dun boekje staan de zeven verzen met telkens een korte overweging erbij. De zeven O-antifonen vormen samen een lied over het doorbreken van de cirkel van het kwaad. Zij geven uiting aan het verlangen om hiervan bevrijd te worden. Het lied sluit af met een vers, waarin Jezus als Verlosser verwelkomd wordt.

De eeuwenoude tekst van de O-antifonen is verrassend actueel. Het universele thema van de verlossing van het kwade maakt het zeer geschikt als bron voor overweging in de Adventstijd. De Oud-Katholieke Kerngroep St. Stephanus wil op deze wijze iedereen in de gelegenheid stellen om een op wat andere leest geschoeide voorbereiding op Kerstmis te beleven.

Na afloop van de viering is er gelegenheid tot koffie, thee en ontmoeting.

Adventviering: Meditatie bij de O-Antifonen.
zaterdag 22 december 2012, 19.00 uur
Zijkapel St. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang Groenewoudseweg.


(Geplaatst: 2012-12-17)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010