Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

“Samen onze overledenen herdenken”

ma 29 okt 2012

Voor de derde achtereenvolgende keer organiseert de Oud-Katholieke Kerngroep St. Stephanus in Nijmegen een speciaal samenzijn in het teken van Allerzielen. Dit is de gelegenheid tot persoonlijk herdenken, in een gemeenschap van gelijkgezinden rond het altaar, om verdriet een plek te geven, ons te blijven herinneren, de liefde die wij onze dierbaren toedragen te herbeleven.

De traditie van dit samenzijn rond Allerzielen begon in 2010 en heeft in Nijmegen inmiddels een vaste plek op de agenda. Iedereen is welkom. Het samenzijn vindt plaats op maandagavond 29 oktober 2012 in de Dagkapel van de Dominicuskerk. Aanvang 20.00 uur, afsluiting 21.00 uur. Kaarsen zullen de voornaamste bron van verlichting zijn. De kaarsvlammen symboliseren het licht van de Hoop en het vuur van de Liefde.

Mensen mogen de foto’s of andere aandenken aan hun dierbaren meenemen en op het altaar plaatsen. Ook mogen zij een eigen kaars meenemen om die hierbij te branden. Maar natuurlijk zijn er in de kerk ook waxinelichtjes beschikbaar.

Tijdens de bijeenkomst wordt een aantal gedichten voorgelezen, afgewisseld met muziek. Nieuw dit jaar is dat er ook live muziek ten gehore zal worden gebracht. Parochianen van de Parochie Arnhem/Nijmegen hebben deze muziek en gedichten zelf uitgezocht en zullen deze ten gehore brengen. De avond wordt geopend en afgesloten door deservitor-pastoor Joke Kolkman, die nu de leiding over deze Oud-Katholieke parochie heeft. U kunt de namen van hen die U wilt gedenken vooraf in het gebedenboek schrijven of van te voren naar ons mailen. Het laatste heeft onze voorkeur omdat we door het weinige licht de handschriften soms niet goed kunnen lezen.

Na afloop van het samenzijn is er koffie en thee. Er is gelegenheid tot ontmoeting, en samen napraten in informele sfeer. De ervaring leert dat juist als het samenzijn emotioneel is geweest, dit er gewoon bij hoort. Weer even op adem komen, met elkaar.

Samenzijn Allerzielen bij kaarslicht. Maandag 29 oktober 2012, 20.00-21.00 uur. Aansluitend is er koffie en thee en gelegenheid tot ontmoeting. Zijkapel Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang Groenewoudseweg, Nijmegen

Oud-Katholieke Kerk van Nederland Kerngroep St. Stephanus Nijmegen e.o.


(Geplaatst: 2012-10-26)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010