Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Katholiek Appèl

za 3 nov 2012

Acht theologen, afkomstig uit verschillende kerken, hebben het initiatief genomen tot oprichting van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. In een Katholiek Appèl roepen zij de kerken in Nederland op ernst te maken met het geloof in ‘de ene heilige katholieke en apostolische kerk’.  Nu geloof steeds meer als een individuele zaak beschouwd wordt, willen de auteurs met dit appèl de kerken oproepen zich te richten op het geheel van de wereldwijde kerk en haar veelkleurige traditie.

Het Katholiek Appèl zal op zaterdag 3 november gepresenteerd worden door Mgr Joris Vercammen, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht.

Mgr Gerard de Korte, rooms-katholiek bisschop van Groningen-Leeuwarden, ds Willem Smouter, bestuurslid van de Evangelische Alliantie, en dr Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, zullen erop reageren aan de hand van het motto van de dag:

‘Hoe katholiek is mijn kerk?’

De bijeenkomst wordt gehouden in de Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat te Utrecht en duurt van 10.30 uur tot 15.30 uur. Iedereen kan de studiedag bijwonen. Opgave via buro@okkn.nl of telefonisch: 033-4620875. De kosten bedragen 15 euro, inclusief lunch. Betaling kan geschieden door overmaking van dit bedrag op rekening 22.50.00 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk Nederland, Amersfoort, onder vermelding van Symposium Katholiciteit.

Het Oecumenisch Katholiek Forum is een initiatief van Ds Henk Gols (Nijmegen), Ds Lieske Keuning (Utrecht), Dr Hans Kronenburg (Zeist), Ds Idelette Otten (Vleuten), Drs Henk Schoon (Vleuten), Ds J.H.Uytenbogaardt (Utrecht), Mgr dr Joris Vercammen (Utrecht) en Dr Andreas Wöhle (Amsterdam).

Download het persbericht.


(Geplaatst: 2012-08-30)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010