Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Hervormingsdag vieren? – bezielde oecumene

zo 28 okt 2012

De Doopsgezinde-Remonstrantse (DoRe) Gemeente aan de Prof. Regoutstraat, de Effatagemeenschap in de Dominicuskerk aan de Prof. Molkenboerstraat en de Boskapelgemeenschap aan de Graafseweg zijn drie eigentijdse geloofsgemeenschappen in Nijmegen die met elkaar een bezield verband willen vormen.

Enkele keren per jaar laten ze via een gezamenlijke bijeenkomst van zich horen. Zo kwamen we op 22 januari 2012 bij elkaar in de Dominicuskerk voor een viering met Huub Oosterhuis ('bezield vieren'') en hielden we op 2 juni een lieddag in de DoRe gemeente rondom het nieuwe Liedboek voor de kerken onder leiding van Ekkehard Muth ('bezield zingen').

Op zondag 28 oktober a.s. willen we naar buiten treden met een oecumenische viering in de Boskapel als markering van Hervormingsdag ('bezielde oecumene').

Bezielde oecumene

Kerkhervorming op grond van nieuwe bijbelse inzichten: dat is de opdracht die inhoud kan geven aan de huidige oecumene. Zoals Jan Wit ons laat zingen: 'Hervorm, herschep ook ons geslacht' (Liedboek van kerken 305) en zoals Huub Oosterhuis laat bidden: 'Hervorm uw kerk, geef haar de moed uw woord te doen, uw hart te volgen' (Gebeden en psalmen, p.78).

Dit zal ook de bezieling zijn van onze oecumenische viering op zondag 28 oktober a.s. om 11.15u. in de Boskapel, Graafseweg 276, 6532 te Nijmegen.

Op www.effataparochie.nl vindt u een artikel dat voor deze gelegenheid is geschreven.


(Geplaatst: 2012-08-21)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010