Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Lezingencyclus ‘Veranderend geloven’

Ons geloof is in beweging. Vroeger meenden wij zeker te weten wanneer we spraken over God en geloof. Maar onze kinderen en kleinkinderen kennen deze vanzelfsprekendheden niet. Zij zijn er niet mee opgegroeid, zij twijfelen en zoeken hun eigen weg in geloof en engagement.

Ook wij zijn kinderen van deze tijd en leven in een spanningsveld tussen de oude kerkelijke leer en sporen van nieuw geloven. Is dit het einde van gelovige reflectie of zien we nieuwe tendensen om de kern(-verhalen) van christelijk geloven te benaderen al dan niet in samenspraak met andere levensvisies? In een viertal lezingen willen we reflecteren over het aarzelend geloven in veranderende samenlevingen.

20 sept 2012:
Een zwak geloof door Prof. dr. Dirk De Schutter, hoogleraar filosofie aan de Hogeschool-Universiteit van Brussel.
27 sept 2012:
Tegendraads geloof door Prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar systematische theologie aan de Universiteit van Tilburg.
4 okt 2012:
De stad als heilige plaats door Prof. dr. Maaike de Haardt, hoogleraar religie en gender aan de Radbouduniversiteit Nijmegen.
11 okt 2012:
De weg van verbondenheid door Jef Boeckmans OCSO, monnik en zenleraar te Zundert.

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Entree: € 5,- per lezing
Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus), 024-3228285 (Ans Metz), info@albertinumgenootschap.nl, www.albertinumgenootschap.nl


(Geplaatst: 2012-08-15)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010