Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Advents-/Kerstconcert in Renaissancestijl door Cantorij Brakkenstein in de Evangelisch Lutherse Kerk Nijmegen

Op zaterdag 11 december geeft de Cantorij Brakkenstein een Advents-/Kerstconcert in de Evangelisch Lutherse Kerk Nijmegen (Prins Hendrikstraat 79).

Naast een aantal liederen van renaissancecomponisten (waaronder het prachtige ‘O Magnum Mysterium’ van Tomás Luis de Victoria) zingen we ook composities van o.a. Bach, en enige bekende Christmas Carols.

U bent van harte welkom. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is vrij; na afloop is er een deurcollecte.

Cantorij Brakkenstijn


(Geplaatst: 2010-12-06)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010