Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

“Bundel de krachten in een convenant”

afbeelding kunstwerk

Op donderdag 22 maart lanceert de Raad van Kerken in Nederland een nieuwe campagne onder de titel: “Bundel de krachten in een convenant”

Plaatselijke geloofsgemeenschappen worden uitgenodigd om convenanten te sluiten met elkaar. Een convenant legt de oecumene van het verleden als verworvenheid vast, viert de oecumene van het heden en maakt verdere afspraken voor de toekomst.

Het hanteren van een convenant is in de oecumene in Nederland nieuw; in Engeland is het al jaren een veel gebruikt instrument om de locale samenwerking vorm te geven.

Bij de start van de campagne zal op donderdag 22 maart 2012 in een bijeenkomst in de Johanneskerk in Amersfoort dr. Erik Borgman spreken over het thema: Van samenwerken tot samen oogsten: Oecumenische convenanten als hulp hij het opbouwen van de plaatselijke kerk. Kerkleiders zullen daarna kort reageren.

Daarna wordt aflevering 41 in de serie Bezinning gepresenteerd: ‘Gebundelde krachten in de oecumene’. Daarin staat het sluiten van convenanten op een praktische manier zo beschreven dat elke locale geloofsgemeenschap, die de locale oecumene een warm hart toedraagt er zo mee kan beginnen.

Bijeenkomst op 22 maart van 14.30 tot 16.30 uur in de Johanneskerk, Westsingel 30 Amersfoort.
Route zie: www.johanneskerk.nl.
Toegang is gratis.
Opgave bij de Raad van kerken in Amersfoort: 033 4633844 of rvk@raadvankerken.nl.


(Geplaatst: 2012-03-14)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010