Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Titus Brandsma Lezing 2012

vr 11 mei 2012

Laetitia Aarnink: Barmhartigheid werkt in het verborgene

Men heeft vaak geprobeerd de spiritualiteit van de actieve religieuzen te beschrijven. Meestal resulteerde dat in historische overzichten en lijvige gedenk- en fotoboeken. Daarin lezen we dan over stichters en constituties en over wat religieuzen allemaal tot stand hebben gebracht, bijvoorbeeld in de zorg en in het onderwijs. Deze publicaties laten zeker iets zien van de spiritualiteit die daar speelde. Spiritualiteit is immers altijd praktisch. Dat geldt zeker voor de actieve religieuzen.

Maar hun spiritualiteit heeft ook een andere kant, een kant die niet zichtbaar is en daarom aan onze aandacht dreigt te ontsnappen. Wie zich inzet voor de ander, wordt eerst zelf bewogen. En dat onttrekt zich altijd aan onze objectiverende blik. Mensen worden in het verborgene bewogen door de nood van de ander. God zelf blijft daarbij ongezien. Barmhartigheid werkt in het verborgene.

Het programma

De lezing vindt plaats op vrijdag 11 mei a.s. om 15.00 uur in de Stevenskerk, St. Stevenskerkhof 62 te Nijmegen. De lezing is vrij toegankelijk.

Voorafgaand aan de lezing is er om 13.30 uur een meditatieve bijeenkomst in de Titus Brandsma Gedachteniskerk, Stijn Buysstraat 11 te Nijmegen. Na afloop van de lezing is er gelegenheid om elkaar bij een drankje te ontmoeten.

Meer informatie over de route, de bustijden, parkeermogelijkheden en een plattegrond vindt u op de website van het Titus Brandsma Instituut . Op die site kunt u zich ook aanmelden.


(Geplaatst: 2012-03-05)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010