Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Reeks Albertinumlezingen

Recht op geluk?

In de Onafhankelijkheidsverklaring van de USA (1776) wordt ‘het streven naar geluk’ een van de onvervreemdbare rechten van de mens genoemd: the pursuit of happiness. Maar heeft iedereen wel recht op geluk? Geluk – iedereen wil het, maar niemand weet precies wat het inhoudt. Is het een recht of een geschenk, is het voor iedereen hetzelfde, is geluk iets individueels of alleen bereikbaar samen met anderen? Is geluk te meten, kun je je er bewust op richten, of is het alleen achteraf aan te wijzen?

In deze cyclus worden geen definitieve antwoorden gegeven op wat onder geluk verstaan wordt. Niet voor niets staat er een vraagteken achter de titel. In plaats daarvan zal eerst de ontwikkeling worden onderzocht van het begrip geluk in de Oudheid via het christendom naar wat in West-Europa als geluk is gaan gelden. Geluk als maakbaarheid en geluk als welzijn zijn daarin twee onderscheiden begrippen die vragen om uitdieping.

Het vermeende ideaal van de maakbaarheid leidt ook tot de vraag of geluk meetbaar is. Daarbij wordt verondersteld dat geluk onder bepaalde voorwaarden voor bijna iedereen bereikbaar wordt. Of is dit een illusie? Is geluk een recht of veeleer een geschenk? Maakt ieder mens zichzelf of maken wij elkaar gelukkig? En: maakt God gelukkig?

8 maart 2012:
Geluk – wat was het, wat is het, wat zal het zijn? door Prof. dr. Machiel Karskens, emeritus hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
15 maart 2012:
De meetbaarheid van geluk door Dr. Jelle de Boer, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en docent wetenschapsfilosofie TU Delft.
22 maart 2012:
Maakt God gelukkig? door Prof. dr. Marcel Sarot, hoogleraar geschiedenius en wijsbegeerte van religiestudies en theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
29 maart 2012:
De beleving van geluk door Dr. Jean-Jacques Suurmond, predikant-geestelijk verzorger, Gestalttherapeut en columnist van dagblad Trouw.

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Entree: € 5,- per lezing
Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus), 024-3228285 (Ans Metz), info@albertinumgenootschap.nl, www.albertinumgenootschap.nl


(Geplaatst: 2012-02-23)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010