Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Lezingen Titus Brandsma Memorial

Veertigdagentijd – van zichzelf ontledigd

Ontlediging is een kernbegrip in de Christelijke spiritualiteit. Christus heeft ‘zichzelf ontledigd’, zoals Paulus schrijft, zingt, in de prachtige hymne in de Filippenzenbrief. Maar ontlediging is ook een woord dat nogal eens misverstanden oproept, als het wordt verstaan als zelfvernedering, klein maken, wegcijferen.

Ontlediging betekent echter een radicale zelfrelativering in de context van ontmoeting. Een leeg worden van jezelf om steeds meer open te gaan voor de A/ander. Het is een dialogisch gebeuren, een liefdesvoltrekking.

In deze Veertigdagentijd laten we ons vanuit verschillende perspectieven inspireren door deze woorden: ‘van onszelf ontledigd’.

Data:

27 februari:
Ontledigd – bij Simone Weil. Begeleider: Frans Maas
5 maart:
Kom, wees mijn licht. Begeleider: Hettie Berflo
12 maart:
Hij heeft zichzelf ontledigd. Begeleider: Paul Reehuis
19 maart:
Maria’s duizend naman. Begeleider: Inigo Bocken
26 maart:
Kunstenaar zijn als in staat van genade verkeren. Begeleider: Daan van Speybroeck
2 april:
Muziek in de Goede Week. Begeleider: Jan Egberink. Programma wordt nader bekend gemaakt.

Tijd: Maandagavond, 20.00 – 21.30 uur
Kosten: € 5,- per keer
Locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen, T: 024-3602421

(Geplaatst: 2012-02-23)


Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010