Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Wereldgebedsdag in Nijmegen

Nederlands Comité Wereldgebedsdag

wereldgebedsdag logo

Op de eerste vrijdag in maart: 2 maart 2012, worden overal Wereldgebedsdagvieringen gehouden. Die dag is er een wereldwijde keten van gebed.

Dit jaar is de dienst samengesteld door vrouwen uit Maleisië, met als thema: ‘Gerechtigheid voor allen!’

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 173 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd.

Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, zamelt het Nederlands Comité Wereldgebedsdag geld in voor diverse doelen in Maleisië, namelijk:

Kindertehuis ‘Eden Service Home’ in Penang: hier vinden kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke handicap een thuis. Naast medische zorg krijgen zij een schoolopleiding, zodat zij later (gedeeltelijk) zelfstandig kunnen werken.
Kanlungan project: dit project is er om slachtoffers van mensenhandel te lokaliseren en te bevrijden. Daarnaast is er hulp bij resocialisatie. Eventueel wordt er gezorgd voor een nieuwe identiteit en woonomgeving.
Longhouse in Menangkin, Borneo: hier gaat het om zes families van de Iban stam. Door een brand is hun longhouse verloren gegaan. Zij wonen nu in hutjes van hout en golfplaat, zonder enige sanitaire voorziening.

Wilt u meer weten over de Wereldgebedsdag kijk dan op onze website: www.wereldgebedsdag.nl.

Vrijdag 2 maart is de viering voor Nijmegen om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70.33.

U bent allen van harte uitgenodigd om de dienst met ons mee te beleven!


(Geplaatst: 2012-02-23)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010