Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Oecumenische vesperdienst in de Sacramentskerk

Op vrijdag 20 januari om 19.30 uur is er een oecumenische vesperdienst in de Sacramentskerk, de nieuwe kloosterkerk van de Paters van het Heilig Sacrament aan de Heyendaalseweg (Brakkenstein). Het is een uitgelezen gelegenheid om het prachtige nieuwe klooster en de kerk te bekijken, ingewijd in oktober van het afgelopen jaar.

Sacr.Kerk altaar

De vesperdienst heeft plaats in de gebedsweek voor de eenheid van de christenen en wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Nijmegen en Omstreken.

Voorgangers zijn bisschop J. van Burgsteden SSS en Stefien Jansen. Bisschop van Burgsteden is binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor oecumene en hij is zelf lid van de Congregatie van de Paters van Brakkenstein. Dominee Stefien Jansen is geestelijk verzorger in het ziekenhuis Pro Persona aan de weg naar Groesbeek en is voorzitter van de Raad van Kerken van Nijmegen en omstreken.

Gezongen wordt door Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt.

Toegang vrij.

De Raad van Kerken heet u van harte welkom!

Foto: het Christusbeeld van Filip Morodor Doss, boven het altaar in de Sacramentskerk.


(Geplaatst: 2011-12-15)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010