Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Lezingenreeks: Omgaan met het kwaad (jan/feb 2012)

Mensen zijn niet alleen slachtoffer van het kwaad, maar vaak zelf ook dader. We lijden aan en onder het kwaad, maar doen ook kwaad. Mensen kunnen bovendien lijden aan het kwaad dat ze zelf aanrichten. Kwaad is een complex verschijnsel. Temeer als we daarbij verdisconteren dat ook in de natuur en de kosmos overal en voortdurend kwaad voorkomt (een orkaan, overstroming, aardbevingen, enz ). Het vraagstuk van het kwaad overstijgt de reikwijdte van het menselijk doen en laten en kan niet worden gereduceerd tot enkel het morele kwaad. Dit maakt de vraag naar het wezen en waarom van het kwaad moeilijker maar des te klemmender.

We buigen ons in deze reeks over de vraag hoe we feitelijk met het kwaad omgaan, hoe we het trachten te verwerken. Daarbij komen kwesties als schuld en verantwoordelijkheid, boete en straf, vergelding en wraak aan de orde. Maar ook de vraag van vergeving en verzoening. We zoeken naar antwoorden op deze vragen; niet alleen theoretisch, maar ook vanuit de praktijk van het dagelijkse leven en handelen, het concrete omgaan met het kwaad.

26 januari 2012: Schets van het probleemveld door Drs. Philip Verdult, onderzoeker en docent aan de Faculteit Wijsbegeerte Radboud Universiteit en studiesecretaris van het Soeterbeeck Programma.

2 februari 2012: Schuld, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid door Pieter Anton van Gennip, em. bijzonder hoogleraar wijsbegeerte TU Delft.

9 februari 2012: Boete, straf, vergelding door Prof. dr. Edith Brugmans, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van Leiden en universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

16 februari 2012: Vergeving en verzoening door Prof. dr. Nico Schreurs, emeritus hoogleraar systematische theologie van de Theologische Faculteit Tilburg

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Entree: € 5,= per lezing
Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus), 024-3228285 (Ans Metz), www.albertinumgenootschap.nl


(Geplaatst: 2011-12-01)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010