Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Bezinningsavond Adventstijd Oecumenisch Citypastoraat

28 november 2011 om 20.00 uur in de Maranathakerk (Steenbokstraat, bereikbaar met buslijn 7).

Inleider: Henk Janssen ofm

Hoop en verwachting in het Oude Testament

‘Gij, die Koning zijt, dit en dat, wat niet al, ja ja, kom er eens om,
Gij weet waarom het is, ik niet.
Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?’
(G.K. van het Reve, Nader tot U, Amsterdam 1966, 155).

Tijdens de Advent bereiden wij christenen ons verwachtingsvol voor op de komst van God die naar ons toe-komt, op Gods toekomst. Aan de hand van de Profeten, met name de profeet Jesaja, onderzoeken wij welke rol hoop en verwachting in het Oude/Eerste Testament spelen, en wat messiaanse verwachtingen betekenen voor ons zicht op Jezus, die verkondigt: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws!’ (Mk.1,15).

Henk Janssen ofm was studentenpastor in Utrecht, docent Oude Testament aan de Diakenopleiding Utrecht, deken van Arnhem en is nu rector van de Zrs Clarissen in Megen.


(Geplaatst: 2011-11-18)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010