Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Liturgiedag over het Catechumenaat

Uit de schatkamer van de Kerk

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit Nijmegen organiseert een studiebijeenkomst over het catechumenaat, het binnenleiden van geloofsleerlingen in de katholieke kerk.

Inleider: drs. Chris ’t Mannetje, docent Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing in Utrecht en Hengelo; lid en voorzitter van de Diocesane Werkgroep Catechumenaat in het aartsbisdom Utrecht.
Tijd: zaterdag 19 november 2011 (van 09.30u tot 13.30u). Ontvangst met koffie en thee en afsluiting met een gezamenlijke lunch.
Locatie: Centrum voor Parochiespiritualiteit Nijmegen
Klooster Brakkenstein
Heijendaalseweg 300 (ingang pastoor Wichersstraat) te Nijmegen.

Informatie en opgave:
E cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
I www.parochiespiritualiteit.org
T 024 355 80 29


(Geplaatst: 2011-11-07)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010