Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Plaatsen van Bezieling: symposium over Maatschappelijke Spiritualiteit

Het einde van een tijdperk waarin concurrentie, verkokering en verregaande specialisatie voorop staan, lijkt in zicht te zijn. Bij talloze organisaties, instellingen en bedrijven – maar ook bij individuen – treedt steeds meer, en op heel verschillende wijzen, de vraag naar bezieling naar voren. In veel gevallen ontbreekt het echter aan taal om de zoektocht naar bezieling tot uitdrukking te brengen. Het Titus Brandsma Instituut wil met het project ‘maatschappelijke spiritualiteit’ meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe creatieve denkvormen om taal voor de zoektocht naar bezieling te vinden.

Op zaterdag 19 november a.s. organiseert het Titus Brandsma Instituut een symposium over maatschappelijke spiritualiteit. Dit symposium wordt Falco Thuis o.carm., afscheidnemend bestuurslid, aangeboden als dank voor zijn inzet voor het instituut. Tijdens dit symposium zullen sprekers spiritualiteit belichten binnen maatschappelijke contexten.

Datum: 19 november 2011
Tijd: 10.30–15.30 uur
Plaats: Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, 6525 HP Nijmegen
Meer informatie: www.titusbrandsmainstituut.nl


(Geplaatst: 2011-11-03)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010