Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Allerzielen bij Kaarslicht

In het teken van Allerzielen organiseert de Oud-Katholieke Kerngroep St. Stephanus voor de tweede keer in haar bestaan een bijzondere bijeenkomst. Tijdens dit sfeervol samenzijn wordt de kerk alleen met kaarsen verlicht en zullen de doden op liefdevolle wijze worden herdacht. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 31 oktober van 19.30-20.30 uur.

Opnieuw is niet voor een eucharistieviering gekozen, maar voor een informeel samenzijn in het teken van herdenken. Tijdens de avond zullen gedichten worden voorgelezen rond thema's als dood, rouw, en hoop en herbeleving, gevolgd door bijpassende muziek. Vreugde en verdriet vinden hun oorsprong in de Liefde die God ons met zijn geest heeft ingeblazen. Vanuit die gedachte zal de bijeenkomst gestalte worden gegeven. Bezoekers kunnen een eigen kaars en/of aandenken aan een dierbare meebrengen.

Zijkapel St. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang Groenewoudseweg.


(Geplaatst: 2011-10-30)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010