Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Studiedag: God in Nijmegen - Toen, nu en dan

Nijmegen is een bijzondere stad, ook levensbeschouwelijk gezien. Na de Tweede Wereldoorlog herbergde Nijmegen een bonte schakering aan kerken,religieuze instituten en bewegingen. Dominees en professoren, idealisten en religieuzen zochten er naar nieuwe vormen voor hun godsgeloof en hun engagement met de stad en de mensen die er wonen.

En dat is nog steeds zo.

plaatje

Tijdens de studiedag God in Nijmegen. Toen, nu en dan van de Nijmeegse Raad van Kerken kijken we eerst terug, en dan vooruit. Het terugkijken doen we samen met Lodewijk Winkeler, directeur van het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit, en kenner van de religieuze geschiedenis van de stad.

Pastor Jos van Rooij zoomt vanuit die brede blik in op de geschiedenis van de Groenestraatkerk.

Vooruitkijken doen we door kennis te maken met vier (van de vele) religieuze initiatieven die vandaag de dag onze stad kleuren, en door samen in gesprek te gaan over de nabije toekomst. Hoe krijgt ons geloof nu vorm?

Iedereen die betrokken is bij Nijmegen of bij de kerken in Nijmegen en omstreken is van harte uitgenodigd.

Datum: 17 november 2011
Plaats: Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ Nijmegen

Download hier het volledige programma.


(Geplaatst: 2011-10-05)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010