Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Oecumenische lieddag in Eindhoven

Deze lieddag is volgens het concept zoals Stichting Leerhuis & Liturgie (onderdeel van De Nieuwe Liefde, zie ook www.denieuweliefde.com) die organiseert in de Amsterdamse Dominicuskerk.

Medewerkenden zijn dirigent:Tom Löwenthal, piano/orgel: Henri Heuvelmans, inleiding op de liederen door Kees Kok.

Afsluiting met vesper om 16.30 uur met als voorganger Alex van Heusden.

Deze lieddag vindt plaats als opening van het seizoen 2011-2012 van Leerhuis & Liturgie Brabant in Veldhoven en Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven SOVE en is bedoeld voor mensen uit het hele land om nieuw repertoire in te studeren. Een unieke gelegenheid voor fans van de liederen van Huub Oosterhuis en voor iedereen die graag zingt, maar ook voor kerkmusici in m.n. Zuid Oost Nederland om dit inspirerende evenement mee te maken.

Plaats: Catharinakerk, Catharinaplein 1, Eindhoven
Tijd: zaterdag 29 oktober 2011 vanaf 10.30 uur (kerk is open vanaf 10.00 uur)
Entree: € 20 incl. muziek, teksten en koffie/thee. Groepen van meer dan 10 personen krijgen een reductie van € 5 per persoon.

Opgave en betaling uiterlijk 15 oktober via bankrekening 15 70 70 204 t.n.v. Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven o.v.v. lieddag 29 oktober, naam en aantal.

Info: sove@dse.nl
www.sove.dse.nl
040-2444078


(Geplaatst: 2011-09-14)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010