Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Lezingen over Dwarsliggers en ketters

Andersdenkenden lieten door de geschiedenis heen hun stem horen tegen gevestigde overtuigingen. Ketters werd de middeleeuwse benaming voor haeretici, voor afwijkenden. De naam ketters is een uitvinding van godsdiensten gericht op de ene, ware leer over God en mens.

In het vroege christendom werd gestreden om het juiste Godsbegrip en goede ordening van de kerk. Vele bewegingen kenden we tot voor kort slechts uit de verdachtmakingen van hun orthodoxe beoordelaars. Toch laten ‘ketters’ vaak zien waar kerk en theologie falen en vormen zij de andere kant van de kerkgeschiedenis.

Niet alleen op grond van hun geloof werden mensen tot ketters bestempeld. Dit overkwam ook filosofen. In tijden waarin ketterijen opkomen wordt vaak geworsteld met fundamentele, existentiële en religieuze vragen. Wanneer eenmaal het anathema sit (is veroordeeld) door het leergezag is uitgesproken, is de echte beleving dichtgetimmerd en verdwijnt.

We willen enkele dwarsliggers en ketterse bewegingen voor het voetlicht brengen. Wat zijn gevolgen van hun onderdrukking? Vaak kregen zij later wel hun gelijk: zij waren al bezig met een paradigmawisseling.

3 nov. 2011Iedere ketter heeft zijn letter, door Prof. dr. Roelof van den Broek, emeritus hoogleraar Geschiedenis van het Christendom, Universiteit Utrecht
10 nov. 2011Spinoza: een wijsgerige dwarsligger, door Dr. Paul Juffermans, docent filosofie HOVO-Nijmegen
17 nov. 2011Drewermann: kerkvader of ketter, door Prof. dr. Hermann Häring, em. hoogleraar systematische theologie aan de RU Nijmegen
24 nov. 2011Godsbeelden moeten breken, door Dr. Marc De Kesel, filosoof aan de Arteveldehogeschool Gent en de Radboud Universiteit Nijmegen

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Entree 5 euro per lezing
Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en 024-3228285 (Ans Metz).
info@albertinumgenootschap.nl
www.albertinumgenootschap.nl


(Geplaatst: 2011-09-14)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010