Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Gebedsdiensten in de Week voor Gebed voor de eenheid van de christenen

Thema: ‘Heb God lief… en je naaste als jezelf’

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 moedigt kerken aan om God lief te hebben en er te zijn voor je naasten. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en het gebedsboekje en schreven daar de inleidende teksten voor. Dit materiaal is vertaald, bewerkt en ingekort door de Nederlandse werkgroep Week van gebed.

Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal, daarin ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf. De teamleden hebben deze samenwerking, zoals ze schrijven in hun begeleidende tekst, ‘ervaren als een weg van oecumenische bekering.’ Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was deze samenwerking niet vanzelfsprekend. We hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen, zowel lokaal als landelijk.

De jaarlijkse landelijke Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN). Ook hier in Nijmegen doen we hieraan mee in een unieke samenwerking tussen de plaatselijke Raad van Kerken en Perplex. We starten op 21 januari met een gemeenschappelijke oecumenische viering om 17.00 uur in de Lutherse Kerk, Prins Hendrikstraat 79.

Elke avond zal er een korte gebedsviering zijn in een kerk. Op dit moment hebben de volgende kerken zich daarvoor aangemeld:

  • 22 januari 20.00 uur Nederlands Gereformeerde Kerk (Maranathakerk)
  • 23 januari 19.00 uur CGKV (Boskapel)
  • 23 januari 20.00 uur is er ook een gebedsbijeenkomst in Pinkstergemeente Jozua
  • 24 januari 19.30 uur Ontmoetingskerk (PKN/RK)
  • 25 januari 19.00 uur Follow
  • 26 januari 19.00 uur Dominiucuskerk
  • 27 januari 20.00 uur Move De Biezen 1 Riverland health Center

Op zondag 28 januari sluiten we om 17.00 uur af met een dienst in de Kerk van de Nazarener.

Perplex

De christelijke studentenverenigingen willen van maandag tot en met vrijdag in de ochtenden gebedsmomenten verzorgen in Perplex en ze hebben ook het verlangen, en dat hebben studenten al eerder gedaan, om de hele week de gebedskelder in Perplex open te hebben, zodat er 24 uur per dag daar wordt gebeden voor Nijmegen! Wat zou het mooi zijn als we dat met elkaar mogelijk maken deze hele week. We hebben slechts 168 persoenen nodig die ieder een uur dan bidden in perplex, maar meer mag natuurlijk ook! Dan maken we een leuk overzicht hiervoor en verspreiden we dat.

Namens het voorbereidende team

Maaike (Perplex), Theo (RVK), Hanna (NSN) en Heiko (Agapè Student Life)


Alle berichten uit 2024

2024-05-30 ‘Ga mee!’ Pelgrimswandeling
2024-04-25 ‘Leven met elkaars verschillen’
2024-01-21 Gebedsdiensten in de Week voor Gebed voor de eenheid van de christenen
2024-02-22 Herdenking Bombardement Nijmegen

Eerdere jaren

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010