Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Vredesweek 2023

(On)vrede en nu: Democratie onder druk – Programma Vredesweek 2023

Verklaring van de voorzitter van de Nijmeegse Raad van Kerken (pdf)

De Nijmeegse organisatie van de vredesweek heeft de subtitel van de vredesweek: “Democratie onder druk” als thema gekozen. De organisatie heeft haar best gedaan een gevarieerd programma samen te stellen.

Alle onderstaande activiteiten zijn gratis en zonder aanmelding te bezoeken (tenzij anders aangegeven). Zie het uitgebreide programma op vredesweeknijmegen.nl.

Een greep uit het programma:

Zaterdag 16 september
15.00 uur: Stiltemoment in de Titus Brandsmakapel (Het Kruispunt) o.v.b.
We willen letterlijk stil staan bij conflictgebieden in de wereld als een stil protest en teken van solidariteit en als moment van bezinning. Er is bijzondere aandacht voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko.

Zondag 17 september Opening van de vredesweek
Ochtend: Aandacht voor de vredesweek in diverse kerkdiensten
In alle diensten van de Protestantse Gemeente en andere locaties staan we stil bij de vrede. De diaconie zal zoveel mogelijk haar medewerking aan deze diensten verlenen.
12.45 uur: Vredestocht, die start bij de wereldvredesvlam Plein van de vrede
14.00 uur: Opening vredesweek en uitreiking compassiepluim Mariënburgplein
De officiële opening in de Mariënburg is alleen toegankelijk voor wie zich opgegeven heeft. (aanmelden: post@huisvancompassienijmegen.nl)

Maandag 18 september
18.00 uur: Vredesmaaltijd in het Huis van Compassie, Vlietstraat 20b (aanmelden: post@huisvancompassienijmegen.nl)
20.00 uur: Meditatie in de Wijkfabriek, Koninginnelaan 1

Dinsdag 19 september
19.30 uur: We lopen mee met de Sunsetmarch, Stadsbrug de Oversteek
De Sunset March is sinds 19 oktober 2014 een dagelijks eerbetoon aan de geallieerde militairen, die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. Ook dit jaar lopen we weer mee.

Woensdag 20 september
12.00 uur: Vredessoepcafé (vegetarisch) in de Wijkfabriek, Koninginnelaan 1
19.00 uur: Vredesdialoog in de Lutherse Kerk, Prins Hendrikstraat 79
19.30 uur: Vredesvesper in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033

Donderdag 21 september Internationale dag van de vrede
19.30 uur: Herberg voor de ziel, bezinningsmoment voor de vrede, Ontmoetingskerk

Vrijdag 22 september
10.00 uur: Vredesdialoog in de Wijkfabriek, Koninginnelaan 1
19.30 uur: Filmavond in de Haard, Groenestraat 170

Zaterdag 23 september
13.00 uur: bezoek aan de Open Dag van het A.Z.C., Stieltjesstraat. Eerst verzamelen voor het Centraal Station

Zondag 24 september
17.00 uur: Afsluitende oecumenische dienst in de Boskapel, Graafseweg 276


Tijdens de Vredesweek vraagt PAX extra aandacht voor vrede. Dit doen wij echter niet alleen. PAX wordt bijgestaan door meer dan 80 Ambassades van Vrede die honderden activiteiten organiseren in hun eigen buurt. Samen met deze groepen betrokken burgers geven we tijdens de Vredesweek het signaal af dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar iets waar je elke dag, in je eigen omgeving aan kunt bijdragen.

Ook in Nijmegen is sinds 2012 een Ambassade van Vrede opgericht: een samenwerking tussen het Huis van Compassie, de Raad voor Levensbeschouwing en Religie, de Raad van Kerken en de Protestantse Diaconie van Nijmegen. Ook dit jaar zal de Ambassade nog gevestigd zijn in de Haard. De Vredesweek wordt elk jaar uitgebreid gevierd in Nijmegen, waarbij jong en oud mee kan doen.

Een voorbereidingsgroep stimuleert verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties in Nijmegen om tijdens de Vredesweek in actie te komen. Daarnaast organiseren ze activiteiten, die aansluiten bij het thema vrede. Ieder jaar kiest Nijmegen een boegbeeld voor de ambassade. Sinds 2019 waren dat Mariet Mensink, Frans Houtbeckers en Storay Ahmadi. Dit jaar is dat voor de tweede maal Conrad Savy.


Alle berichten uit 2024

2024-05-30 ‘Ga mee!’ Pelgrimswandeling
2024-04-25 ‘Leven met elkaars verschillen’
2024-01-21 Gebedsdiensten in de Week voor Gebed voor de eenheid van de christenen
2024-02-22 Herdenking Bombardement Nijmegen

Eerdere jaren

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010