Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Stevenskerk 750 jaar – Kunstig Nijmegen

zo 4 jun 2023

Flyer Regenboogviering Stevenskerk 7 mei 2023

Op zondag 4 juni is het alweer de zevende viering in de serie bijzondere vieringen 750 jaar Stevenskerk. Deze keer heten we een aantal kunstenaars welkom. Zij zullen via verschillende kunstvormen ons iets proberen te laten ervaren wat ons kennen te boven gaat, maar ons hart raakt.

De beeldende kunst is gemaakt door mensen van Unit Academie Nijmegen. Deze Stichting biedt mensen tussen de 20 en 40 jaar met een beeldend talent, die vastgelopen zijn in samenleving en onderwijs, de kans zich persoonlijk en als kunstenaar te ontwikkelen. De schilderijen die zij uit die periode voor ons meenemen laten zien dat wij de wereld gefragmentariseerd waarnemen, maar dat die fragmenten samen een bijzondere eenheid vormen.

In zekere zin geldt dit ook voor de Heilige Schrift, een verzameling opgeschreven waarnemingen van verschillende mensen in verschillende tijden. Ieder fragment geeft op unieke wijze iets weer van wat mensen hebben ervaren als het oplichten van Gods aanwezigheid in de wereld en hun leven. In plaats van een preek/het gesproken woord, zullen mime-acteur Massimo Cavalleri en saxofonist Jo Hennen een aantal fragmenten uit de Bijbel voor ons vertolken en verdiepen.

De viering begint zoals we gewend zijn om 10:00 uur en na afloop drinken we koffie en is er alle gelegenheid de kunstenaars en elkaar te ontmoeten.

Graag tot dan!


Alle berichten uit 2024

2024-04-25 ‘Leven met elkaars verschillen’
2024-01-21 Gebedsdiensten in de Week voor Gebed voor de eenheid van de christenen
2024-02-22 Herdenking Bombardement Nijmegen

Eerdere jaren

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010