Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Russisch-orthodox Pasen

14 – 4 Vr. Goede Vrijdag
Gedachtenis van het Heilig en Verlossend Lijden van onze Heer Jezus Christus.
Strenge vasten!
Uitdraging v.d. Epitaaf en de Graflegging des Heren: 18.30h

15 – 4 Za. Stille Zaterdag
’s morgens geen dienst.
Lezing uit de Handelingen 22.30h.
Begin Paasnachtdienst 23.30h.

16 – 4 Zo. DE VERRIJZENIS DES HEREN. PASCHA
zegening Paasgerechten en Paasmaaltijd na Liturgie.
Paasprocessie: ± 00.00h.
Metten en Uren: ± 00.30h.
Paasliturgie: ± 1.30h.
Zegening gerechten ± 3.00h


(Geplaatst: 2023-04-13)

Alle berichten uit 2023

Geplaatst op
2023-10-09 Kerstkuier Heumen
2023-09-05 Vredesweek 2023
2023-08-29 Veertig jaar Kerk van de Nazarener
2023-08-29 Symposium: Liturgie+ De dynamische betekenis van het kerkgebouw
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Regenboogviering
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Kunstig Nijmegen
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Eerlijk & Duurzaam Nijmegen
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Hart van de stad
2023-04-13 Russisch-orthodox Pasen
2023-04-13 Grieks-orthodox Pasen
2023-01-09 Gebedsdienst in het kader van de Week voor Gebed
2023-01-02 Uitreiking Driekoningenzegen en wijwater

Eerdere jaren

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010