Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Russisch-orthodox Pasen

14 – 4 Vr. Goede Vrijdag
Gedachtenis van het Heilig en Verlossend Lijden van onze Heer Jezus Christus.
Strenge vasten!
Uitdraging v.d. Epitaaf en de Graflegging des Heren: 18.30h

15 – 4 Za. Stille Zaterdag
’s morgens geen dienst.
Lezing uit de Handelingen 22.30h.
Begin Paasnachtdienst 23.30h.

16 – 4 Zo. DE VERRIJZENIS DES HEREN. PASCHA
zegening Paasgerechten en Paasmaaltijd na Liturgie.
Paasprocessie: ± 00.00h.
Metten en Uren: ± 00.30h.
Paasliturgie: ± 1.30h.
Zegening gerechten ± 3.00h


Alle berichten uit 2024

2024-05-30 ‘Ga mee!’ Pelgrimswandeling
2024-04-25 ‘Leven met elkaars verschillen’
2024-01-21 Gebedsdiensten in de Week voor Gebed voor de eenheid van de christenen
2024-02-22 Herdenking Bombardement Nijmegen

Eerdere jaren

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010