Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Stevenskerk 750 jaar: Zorgcompliment

zo 6 nov 2022

Flyer zorgcompliment

Zondag 6 november is het de tweede viering in de reeks ‘Stadskerk – voor heel de stad’. Deze reeks bijzondere vieringen is echt pionierswerk: het is iedere keer weer een ontdekkingstocht en we leren gaandeweg. De vieringen zullen behoorlijk van elkaar verschillen, alleen al omdat er steeds wordt samengewerkt met andere mensen en omdat het steeds een ander thema en voor een andere doelgroep is. Maar er zullen ook elementen zijn die bij iedere viering herkenbaar terugkeren.

Zo vallen deze vieringen allemaal onder de noemer 750 jaar Stevenskerk, ‘Stadskerk – voor heel de stad’ en hebben ze een eigen thema onder de terugkerende titel ‘Kom mee naar binnen’. Dat laatste past dan weer mooi bij het lied dat we telkens aan het eind zullen zingen: ‘Kom mee naar buiten allemaal’.

Op 6 november is het thema ‘Zorgcompliment’. Door en voor wie werkt in de zorg, voor mantelzorgers en voor wie zorg ontvangt en/of geeft, dus eigenlijk voor iedereen! Wat betekent het om te zorgen, om verzorgd te worden? Welke mooie, maar ook lastige gevoelens kunnen daarbij een rol spelen en hoe ga je daarmee om? We laten ons inspireren door het verhaal uit het boek Koningen uit de bijbel over Naäman en worden meegenomen in de ervaringsverhalen van onder andere Saïda Aoulad Baktit, die als schoonmaakster in het Radboudziekenhuis begon en nu als geestelijk verzorgster in datzelfde ziekenhuis werkt.

Na afloop bent u welkom om met ons koffie te drinken en ervaringen te delen. Bij de koffie deze keer taart als teken van waardering voor iedereen die, als het nodig is zorg geeft of zorg ontvangt, en uiteindelijk zijn we dat allemaal...!

Iedereen uit Nijmegen en omstreken, voel u vooral welkom, we starten om 10.00 uur in de Stevenskerk.


(Geplaatst: 2022-11-01)

Alle berichten uit 2024

Geplaatst op

Eerdere jaren

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010