Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Vierdaagse Mis Molenstraatkerk

Bisschop Ted Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, gaat op zondag 17 juli voor in de Vierdaagse Mis in de Molenstraatkerk. Monseigneur Hoogenboom is al vele jaren enthousiast deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse. De tweetalige pontificale eucharistieviering, in het Nederlands en het Engels, begint om half elf. Het kerkkoor Quintessens uit Neerbosch zingt in verschillende talen.

De Molenstraatkerk heeft die dag veel te vieren: de glas-in-lood-ramen die werden overgenomen van de verkleinde kerk van Brakkenstein zijn eind juni geplaatst. Het nieuwe gedeelte van de kerk in de Molenstraat had sinds de herbouw na het bombardement van 1944 een wat kille uitstraling. Door de mooie nieuwe ramen is de kerk veel sfeervoller geworden.

Een schilderij uit 1932 van de kroning van het Nijmeegse Mariabeeldje, afkomstig uit het Hollands College in Rome, kon afgelopen voorjaar worden verworven en kreeg een prominente plaats vooraan in de kerk.

Vorig jaar kreeg de kerk op voorschrift van de brandweer een nieuw, brandwerend plafond, dat verrassenderwijs de akoustiek in de kerk, toch al niet slecht, aanmerkelijk verbeterde.

[GLASRAAM AD MERKX]

Om al deze heugelijke feiten te markeren maakte de Weurtse kunstenaar Ad Merx op verzoek van het parochiebestuur een kunstwerk in glas waarin een viertal markante gebouwen uit Nijmegen zijn afgebeeld die te maken hebben met de jezuïeten. Het zijn de Molenstraatkerk, het Canisiuscollege, de Jozefkerk en het Berchmanianum aan de Houtlaan. Bisschop Hoogenboom zal het kunstwerk na de viering van zondag 17 juli onthullen.


(Geplaatst: 2011-07-02)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010