Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Jubileumsymposium Vincent de Paul Center

vr 23 sep 2022

Onder de titel ‘Werken met grenzen – seculiere oecumene’ houdt het Vincent de Paul Center een symposium ter viering van het tienjarig bestaan.

logo

De kijk van mensen op leven en wereld wordt vandaag de dag meer gekenmerkt door verschil dan door overeenkomst. Wat kunnen we leren op grenzen tussen levensbeschouwingen? Kan vitale interactie raakpunten aan het licht brengen? En kunnen deze raakpunten vervolgens bouwstenen worden voor een seculiere oecumene: het besef van mensen te leven in een gezamenlijke en bezielde wereld?

Datum: 23 september, 13.30u
Plaats: Academiegebouw Berchmannianum, Radboud Universiteit
Sprekers: Prof. Hans Boutellier, Prof. Tjeu van Knippenberg en Mgr. Gerard de Korte.

Folder met alle informatie (pdf) of kijk op de website van het Vincent de Paul Center.


(Geplaatst: 2022-08-30)

Alle berichten uit 2024

Geplaatst op

Eerdere jaren

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010