Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Jubileumsymposium Vincent de Paul Center

vr 23 sep 2022

Onder de titel ‘Werken met grenzen – seculiere oecumene’ houdt het Vincent de Paul Center een symposium ter viering van het tienjarig bestaan.

logo

De kijk van mensen op leven en wereld wordt vandaag de dag meer gekenmerkt door verschil dan door overeenkomst. Wat kunnen we leren op grenzen tussen levensbeschouwingen? Kan vitale interactie raakpunten aan het licht brengen? En kunnen deze raakpunten vervolgens bouwstenen worden voor een seculiere oecumene: het besef van mensen te leven in een gezamenlijke en bezielde wereld?

Datum: 23 september, 13.30u
Plaats: Academiegebouw Berchmannianum, Radboud Universiteit
Sprekers: Prof. Hans Boutellier, Prof. Tjeu van Knippenberg en Mgr. Gerard de Korte.

Folder met alle informatie (pdf) of kijk op de website van het Vincent de Paul Center.


(Geplaatst: 2022-08-30)

Alle berichten uit 2023

Geplaatst op
2023-09-05 Vredesweek 2023
2023-08-29 Veertig jaar Kerk van de Nazarener
2023-08-29 Symposium: Liturgie+ De dynamische betekenis van het kerkgebouw
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Regenboogviering
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Kunstig Nijmegen
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Eerlijk & Duurzaam Nijmegen
2023-05-04 Stevenskerk 750 jaar – Hart van de stad
2023-04-13 Russisch-orthodox Pasen
2023-04-13 Grieks-orthodox Pasen
2023-01-09 Gebedsdienst in het kader van de Week voor Gebed
2023-01-02 Uitreiking Driekoningenzegen en wijwater

Eerdere jaren

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010