Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Viering, gebedsweek voor de eenheid

zo 16 jan 2022

Licht in het duister

logo gebed voor eenheid Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema voor de komende gebedsweek luidt ‘Licht in het duister’. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari.

‘Het thema is toepasselijk in deze tijd,’ vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. ‘We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.’

De Raad van Kerken Nijmegen organiseert aan het begin van de gebedsweek op 16 januari online een oecumenische viering. De viering begint om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Meijhorst. Voorgangers zijn pastor Joska van der Meer (Ontmoetingskerk) en diaken Theo van Driel (voorzitter van de Raad van Kerken Nijmegen). Medewerking wordt o.a. verleend door Lolle Wynia, organist.

Van 17 t/m 21 januari zal er elke dag om 19.00 uur een korte oecumenische gebedsviering worden gehouden in de Ontmoetingskerk.

NB – Vanwege de geldende coronaregels zullen al deze vieringen alleen online te volgen zijn (Klik hier).

We wensen u een gebedsvolle week


Alle berichten uit 2024

2024-05-30 ‘Ga mee!’ Pelgrimswandeling
2024-04-25 ‘Leven met elkaars verschillen’
2024-01-21 Gebedsdiensten in de Week voor Gebed voor de eenheid van de christenen
2024-02-22 Herdenking Bombardement Nijmegen

Eerdere jaren

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010