Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

‘Passie-Pasen-Pinksteren’: concert door Cantorij Brakkenstein op zondag 19 juni

Op zondag 19 juni geeft de Cantorij Brakkenstein een concert in renaissancestijl in de Petruskerk (Schependomlaan 85). Dit omvat het lijden en sterven van Jezus Christus in de Passietijd, zijn verrijzen met Pasen, en het nederdalen van de Heilige Geest met Pinksteren.

Naast een aantal liederen van renaissancecomponisten – waaronder het Ave Verum van William Byrd, het Regina Caeli van Aichinger en het Sicut Cervus van Palestrina – worden er ook Gregoriaanse gezangen ten gehore gebracht.

U bent van harte welkom. Het concert begint om 16.00 uur.
De toegang is vrij; na afloop is er een deurcollecte.


(Geplaatst: 2011-06-09)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010