Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Parochiefeest Russisch-Orthodoxe Parochie van de heilige Tychon

zo 25 nov 2018

Wij nodigen U allen van harte uit voor ons parochiefeest op zondag 25 november 2018.
De Bisschoppelijke Liturgie, gecelebreerd door onze aartsbisschop Elisey, begint om 10.30 uur.
Na de dienst is er een feestelijke ontvangst.

Tropaar van de Hl. Tichon, Patriarch van Moskou, toon 3:

Door God uitverkoren in tijden van beproeving,
hebt gij God verheerlijkt in volkomen heiligheid en liefde.
In uw nederigheid werd Gods majesteit openbaar,
in uw eenvoud en ootmoedigheid Zijn kracht.
Heilige Patriarch en belijder Tichon, Bid tot Christus God, met Wie gij gekruisigd zijt,
Om het Russische land en uw kudde te redden.

Tychon, icoon


(Geplaatst: 2018-11-12)

Alle berichten uit 2024

Geplaatst op

Eerdere jaren

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010