Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Minisymposium: De schepping

vr 9 nov 2018

Het besef dat we onzorgvuldig met onze schepping omgaan wordt steeds groter. Dat ons menselijk gedrag en onze levensstijl een belangrijke rol spelen, is algemeen bekend. Wij zullen onze manier van leven daarom moeten aanpassen. Daartoe worden we vanuit verschillende instanties opgeroepen. Technische ontwikkelingen maken dat mogelijk en ter verbetering worden allerlei initiatieven genomen.

Ook vanuit onze geloofsgemeenschappen moeten wij onze positie bepalen. De encycliek Laudato Si van paus Franciscus wordt door christenen en niet-christenen als een belangrijke inspiratiebron beschouwd. Wij dienen zorg te dragen voor onze aarde en alles wat daar groeit en leeft.

Tijdens een minisymposium op 9 november zullen drie sprekers (Peter Nissen, Tom Kroon en Ben Dankbaar) hun gedachten over een duurzame omgang met de schepping verder ontvouwen. In de pauze zal een dansgroep optreden van het Huis van Compassie om het thema artistiek vorm te geven. Daarna volgen nog vier korte presentaties over de vraag hoe er vanuit verschillende invalshoeken (wonen, onderwijs, economie en kunst) inhoud kan worden gegeven aan een duurzame samenleving.

Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, Nijmegen

  • vrijdagmiddag 9 november 2018 van 13.30 tot 17.00 uur
  • vanaf 13.00 uur ontvangst met koffie / thee en de middag wordt afgesloten met een drankje
  • toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom

Graag aanmelden: duurzaamheid@stefanus.nl.


(Geplaatst: 2018-10-11)

Alle berichten uit 2024

Geplaatst op

Eerdere jaren

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010