Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Minisymposium: De schepping

vr 9 nov 2018

Het besef dat we onzorgvuldig met onze schepping omgaan wordt steeds groter. Dat ons menselijk gedrag en onze levensstijl een belangrijke rol spelen, is algemeen bekend. Wij zullen onze manier van leven daarom moeten aanpassen. Daartoe worden we vanuit verschillende instanties opgeroepen. Technische ontwikkelingen maken dat mogelijk en ter verbetering worden allerlei initiatieven genomen.

Ook vanuit onze geloofsgemeenschappen moeten wij onze positie bepalen. De encycliek Laudato Si van paus Franciscus wordt door christenen en niet-christenen als een belangrijke inspiratiebron beschouwd. Wij dienen zorg te dragen voor onze aarde en alles wat daar groeit en leeft.

Tijdens een minisymposium op 9 november zullen drie sprekers (Peter Nissen, Tom Kroon en Ben Dankbaar) hun gedachten over een duurzame omgang met de schepping verder ontvouwen. In de pauze zal een dansgroep optreden van het Huis van Compassie om het thema artistiek vorm te geven. Daarna volgen nog vier korte presentaties over de vraag hoe er vanuit verschillende invalshoeken (wonen, onderwijs, economie en kunst) inhoud kan worden gegeven aan een duurzame samenleving.

Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, Nijmegen

  • vrijdagmiddag 9 november 2018 van 13.30 tot 17.00 uur
  • vanaf 13.00 uur ontvangst met koffie / thee en de middag wordt afgesloten met een drankje
  • toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom

Graag aanmelden: duurzaamheid@stefanus.nl.


(Geplaatst: 2018-10-11)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-12-04 Gebedsdienst tijdens week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-12-04 Kerkennacht 2019: ‘Is dit óók kerk?’
2018-11-22 Dag van de kinderspiritualiteit 2019
2018-11-14 Nijmegen Kerstlichtjestheater: een muzikale voorstelling voor jong en oud
2018-11-12 Parochiefeest Russisch-Orthodoxe Parochie van de heilige Tychon
2018-10-23 Actuele Denkers: Karl Barth
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010