Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen

do 24 mei 2018

De Raad van Kerken Nijmegen e.o. heeft besloten een actie te ondernemen om als lid-kerken van de Raad elkaar wat beter te leren kennen. Daartoe zal elk van de lidkerken een keer als gastheer /- vrouw voor de leden van de andere lidkerken optreden.

Het is de bedoeling dat de ontvangende kerk in die bijeenkomst uitlegt wie zij zijn, waar ze vandaan komen (hun geschiedenis) en wat hun huidige situatie is in het veelkleurige palet van kerkelijke denominaties. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om discussies rond theologische verschillen maar om informatieverstrekking en -uitwisseling.

De Doopsgezinde – Remonstrantse gemeente van Nijmegen heeft zich bereid verklaard als eerste op te treden als ontvangende kerkgemeente, hun eigen geschiedenis te vertellen en aan te geven waar ze nu staan.

U wordt daarom uitgenodigd voor een bijeenkomst op donderdag 24 mei 2018, ’s avonds om 19.30 u. in het kerkgebouw van de Doopsgezinde - Remonstrantse Gemeente aan de Prof. Regoutstraat 23 in Nijmegen. De kerk is open vanaf 19.00 u. En er is dan koffie en thee.

Graag tot ziens op donderdag 24 mei a.s.

De kerkenraad van de Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen


(Geplaatst: 2018-05-19)

Alle berichten uit 2024

Geplaatst op

Eerdere jaren

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010