Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Intercultureel Vredesfeest in Dukenburg, 24 september

Op 24 september, van 11 tot 17 uur, vindt een groots intercultureel Vredesfeest plaats in en om de Ontmoetingskerk in Meijhorst. Het is bedoeld voor alle Nijmegenaren en in het bijzonder voor de bewoners van Dukenburg/Lindenholt.

Het initiatief gaat uit van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen en wordt ook ondersteund door de Raad van Kerken en de gemeente Nijmegen, door woningbouwcorporaties Portaal, Talis en Standvast Wonen, door de Haëlla Stichting en het SKAN-fonds. Organisaties als Inter-Lokaal, COS Gelderland, Colourful City, Vluchtelingenwerk, Vluchtelingenplatform, Party for Peace en jongerencentra in de wijk verlenen hun medewerking. We verwachten mensen van vele verschillende culturen en religies, ook bewoners die niet religieus gebonden zijn. Die kunnen elkaar bij het feest ontmoeten en er ook actief aan bijdragen.

Flyer vredesfeest

Het voorlopige programma is nu ingevuld. Eerst wordt de wereldvredesvlam ontstoken. Dan zijn er optredens van de Koerdische band Gula Sor, de dansgroep Ndaku Afrika, het mannenkoor Mankementen en toneelspel door moslimjongeren, gevolgd door troubadour Sjaak, het Colourful City Koor en de Klezmerband Chaverim. Tussen de optredens zijn er verrassende intermezzo’s. In de achterzaal van de kerk kan je ‘spelen met verhalen’, meedoen met workshops yoga en meditatie, luisteren naar muziek, kijken naar een slideshow en naar verhalen uit de Joodse traditie. Tegelijkertijd is er in de voorzaal een ‘buurttafel’ en buiten een vrolijk kinderprogramma. Bij stands is informatie over allerlei vredesinitiatieven te krijgen. En voor iedereen zijn er lekkere hapjes.

Download het volledige programma (1MB).

Bij het einde van het feest gaan heel veel vredesballonnen de lucht in.

Voor wie wil zal er in de Ontmoetingskerk om 18.30 uur een interculturele viering zijn. Iedereen is hier hartelijk welkom.

Logo RLR Nijmegen

De Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen wil de betrokkenheid tussen levensbeschouwelijke en religieuze organisaties en gemeenschappen bevorderen en zet zich in voor de sociale cohesie in de samenleving.
Voor verdere informatie: Hans Slavenburg (algemeen coördinator): 024-3578870
en Piet Muller (werkgroep PR Vredesfeest): 024-3572044.
Kijk ook op onze website www.rlrnijmegen.nl.


(Geplaatst: 2011-05-31)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010