Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger

do 24 mei 2018

Over onze individuele vrijheid hebben we op het eerste gezicht weinig te klagen. Vrijheidsrechten zijn in onze moderne samenleving essentieel en maken het mogelijk het leven geheel naar eigen inzicht vorm te geven. Tegelijk lijken we voorbij te gaan aan de vraag wat nu precies de inhoudelijke rechtvaardiging is voor die zo felbegeerde vrijheid. Wat zijn de dieperliggende bronnen waaruit we deze hoge waarde putten? En kunnen wij mensen de vrijheid eigenlijk wel aan? Aan de hand van het gedachtegoed van Dostojewski en Meister Eckhart zal tijdens de lezing een nieuw en ander perspectief op het vrijheidsbegrip naar voren worden gebracht waarin ‘ontvankelijkheid’ de sleutel is.

Welmoed Vlieger (1976) heeft Wetenschap van Godsdienst & Levensbeschouwing en daarna Wijsbegeerte gestudeerd. Zij specialiseerde zich tijdens haar studies in het gedachtegoed van Meister Eckhart. Momenteel werkt zij aan een promotieonderzoek over innerlijkheid en politiek aan de VU. Zij is daarnaast freelance spreker / publicist en columnist voor dagblad Trouw.

De Eckhartlezing wordt georganiseerd door het Albertinumgenootschap in samenwerking met de Effata-parochiegemeenschap Nijmegen.

Algemene informatie

  • De lezing wordt op donderdag 24 mei 2018 gehouden in de zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5
  • De lezing begint om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken
  • De entree bedraagt € 10

(Geplaatst: 2018-04-10)

Alle berichten uit 2024

Geplaatst op

Eerdere jaren

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010