Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Landelijke ontmoeting Diaconaat

wo 7 mrt 2018

Aan de diaconale organen van de kerken c.c. aan de primi Raadsleden van de Raad van Kerken (zodat ze kunnen checken of de informatie hun diaconale organen bereikt)

Beste mensen,

Graag nodigen we jullie uit als betrokkene bij het diaconaat van je kerk voor een ontmoeting op landelijk niveau met mensen die een eerste verantwoordelijkheid dragen voor het diaconaat binnen hun kerk. Indien zo’n persoon niet aanwezig is, kunt u een algemeen bestuurder afvaardigen. We nodigen jullie uit voor woensdag 7 maart 2018 in het Sint Janscentrum, Papenhulst 4, 5211 LC ‘s-Hertogenbosch. De bijeenkomst vindt plaats van 10.00 uur binnenkomen en 10.30 uur beginnen tot 12.00 uur. Na afloop kunt u een broodje eten en informeel met anderen spreken.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Kennismaking
  3. Aanleiding
  4. Verkenning wensen rond landelijke en plaatselijke afstemming
  5. Conclusies
  6. Rondvraag en sluiting

We willen met de aanwezigen verkennen in hoeverre er behoefte is aan periodieke landelijke afstemming van diaconaal werk. Vanuit de Raad van Kerken in Nederland maken we dergelijke inventarisaties voor alle kerkelijke werksoorten (jeugdwerk, communicatie etc.). Onderliggend idee is, dat we met iets meer onderlinge uitwisseling (zeg jaarlijks) materialen en ideeën kunnen uitwisselen en op onderdelen elkaars initiatieven kunnen versterken.

Die behoefte aan een dergelijke afstemming is toegenomen nu de taken van plaatselijke gemeentes zijn toegenomen en met name op diaconaal gebied een enorme impact hebben op mensen. Je merkt dat bij de gesprekken rond de verkiezingen (21 maart). Er zijn inmiddels zo’n honderd diaconale platforms en we willen weten of die goed bevallen en of er in dezen aanvullend beleid moet worden gemaakt.

De vergadering wordt geleid vanuit de Raad van Kerken. Hub Crijns zal ons bijpraten over wat er op dit moment aan landelijke afstemming te vinden is. En DerkJan Poel zal iets vertellen over de diaconale platforms. In onderling overleg zullen we zien of we meer van dit soort momenten moeten opzetten of het bij deze eenmalige inventarisatie moeten laten.

We hopen dat jullie er bij kunnen zijn of je door iemand vanuit je organisatie of kerk kunnen laten vertegenwoordigen. In verband met de catering vragen we je om je per mail op te geven via rvk@raadvankerken.nl.

Vriendelijke groet,

Klaas van der Kamp

Bijlagen:

  1. Rapport: Netwerken verbinden – Een onderzoek naar diaconale platformen in Nederland (pdf, 3mb)
  2. Oecumenisch Bulletin: Verkiezingen gemeenteraad, (pdf)


(Geplaatst: 2018-02-08)

Alle berichten uit 2024

Geplaatst op

Eerdere jaren

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010